Условия за доставка

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

 

Цена и плащане

 1.Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина са в Български лева, и са тези, посочени на уебсайта ни към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

2, Цените на продуктите включват ДДС

3. Контракт ЕООД си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
4. Ако имате ПРОМО КОД той не важи за продукти в промоция или намалени продукти.

 

5. Kонтракт ЕООД може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от нас. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

 

Освен цената Потребителят следва да заплати стойността на  разходи по доставката до посочения от него адрес. Цената на допълнителните услуги е обявена за всеки продукт.

 

Заплащането се извършва при получаване на закупената стока.

 

 

Доставка на стоките

1. Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя. Безплатна доставка за суми над 190лв до офис на Спиди.

2.“ Контракт Еоод не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

3. Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „ Контракр ЕООД“ си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

 

4.Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

5.(1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

(2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

 

6.“ Контракт ЕООД“си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

 

Срок на доставка

1,Срокът на доставка зависи от наличността на стоката.  Срокът на доставка е от 1 до 3 работни дни, считано от датата на потвърждение на поръчката. При някой продукти който се произвеждат специално за Вас- доставката може да бъде с по- дълък срок.При поръчка на няколко различни продукта от различни марки може да получите няколко различни пратки, но цената за доставка не се променя.

 

2,  Ако след получената поръчка Доставчикът установи, че поръчаната стока не е в наличност или по някакви причини не може да бъде доставена, може да предложи стока с равностойно качество и цена. Офертата за заместваща доставка следва да бъде направена възможно най-скоро след получаване на поръчката.

 

3, В случай на вече извършено плащане за стоката, която Потребителят е поръчал, но същата не е в наличност или чиято доставка не може да бъде осъществена, Доставчикът следва да възстанови плащането на Потребителя в срок от 30 дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

 

Гаранция

1, Доставчикът гарантира, че стоката, която доставя по поръчка на Потребителя притежава всички качества които са упоменати в офертата.

 

2, Веднага след получаването на стоката, Потребителят следва да провери несъответствията на стоката с договореното. В случай, че има несъответствия, Потребителят следва да направи рекламация в писмен вид за тях. При появата на скрити дефекти и липси, Потребителят следва да направи рекламация в писмен вид на имейл.

 

Отказ от сключения договор
 1.Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.Този срок започва да тече, от деня на получаването на стоката от Потребителя.

2. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „Контракт еоод за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката

3. За упражняване на това право е необходимо, да са изпълнени следните условия-  Стоката да  е в добър търговски вид - оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи – фактура (ако е издадена такава), касов бон;

4.В случай на връщане и/или замяна на даден/и артикул/и, транспортните куриерски разходи са за сметка на клиента, освен в случаите, когато връщането/замяната е по вина на Доставчика.

 

Защита на личните данни

 Всички Ваши лични данни, необходими за сключване на сделката и нейното изпълнение се обработват строго поверително и се предоставят само на свързани с доставката лица. За повече подробности разгледайте категорията- Политика за защита на личните данни

Други условия

За неуредените в този договор въпроси, се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство на Република България.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Чл. 42 Органите, регулиращи дейността са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

За КЗЛД: